Trav

Trav är en av hästens tre gångarter. De tre gångarterna är skritt, trav och galopp. Skritten är när hästen går förhållandevis långsamt. Under skritt befinner sig alltid minst en av hästens fyra hovar på marken. I skritt lyfts först ena framfoten och alldeles efter motsatta sidans bakfot. Därefter lyfts andra framfoten och slutligen motsatta bakfoten. Det gör att den första främre hoven tar mark före den diagonala bakfoten. Under skritt så stöder hästen ömsom på samma sidas ben ömsom på diagonala sidornas ben.

Trav är en lite snabbare gångart och här lyfter hästen de diagonala hovarna samtidigt. Vänster fram lyfts samtidigt som höger bak och vice versa. Traven är uppdelad i olika delar även den beroende på hastighet. Det finns samlad trav, kort trav, manövertrav, ökad trav och sträckt trav. Den sista gångarten som hästar har är galopp. Galopp är den snabbaste gångarten och här har hästen ena sidans fram- och bakben framför den andra sidans ben och lyfter alla ben samtidigt.

Galopp delas också upp i höger eller vänstergalopp beroende på vilket av benen som är framför det andra. I höger galopp sätts fötterna i marken i följande ordning. Först vänstra bakfoten, därefter högra bakfoten och vänstra framfoten. Sist kommer högra framfoten. Därefter kommer kroppen att förbli ”svävandes” när högra framfoten lyfts upp fram tills det att vänstra bakfoten åter skjutits under bålen och det är dags för nästa galopp-steg. Det är inte helt lätt att förklara i ord men bilden nedan visar hur galopp ser ut.

galopp Det var dock inte hästens olika gångarter det var tänkt att tala om här utan en annan typ av trav, nämligen travsport. Travsport är när man tävlar med hästar där man har en kusk som sitter i en sulky. Banorna är ovala och ekipagen består av häst, kusk och sulky. Hästarna måste här använda sig av gångstilen trav. De får inte ta några galoppsteg och riskerar att bli diskvalificerade ifall de tar galoppsteg. Travtävlingar etablerades under 1800-talet i Frankrike och USA och har sedan dess spridit sig över världen och är idag en väldigt populär sport i Sverige. Sverige räknas till ett av de tre största travländerna i världen.

Travet är så populärt i Sverige att det körs lopp varje dag, året runt, förutom på julafton. Det största loppet är Elitloppet som körs på Solvalla. Det körs den sista söndagen i maj varje år. Vill man betta på trav är det ATG man ska vända sig till. Det är det enda organet i Sverige där det är tillåtet att betta på hästar. Svenska staten har spelmonopol och lotteriinspektionen har gett ATG ett legalt sätt att erbjuda betting på travsport. Spelar man på travet hos ATG så stödjer man också svensk hästsport. Om man satsar 100 kronor på ATG så går 13 kronor av dessa 100 till travsporten. ATG behåller 6 kronor, staten tar 11 kronor och resterande 70 kronor går tillbaka till spelarna i form av vinst.